Bestuur

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter: Dhr. Guiseppe van der Helm
Secretaris: Mevr. Yolanda Petermeijer
Penningmeester: Dhr. Leo Noordzij
Algemeen bestuurslid: Dhr. Frank Balk
Coördinator: Mevr. Ans Metselaar