Toelichting quote 1

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde in 2019 ‘Armoede in beeld’. Daarin werd duidelijk dat in Nederland meer dan 300.000 kinderen opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Voor kinderen komt een goede ontwikkeling in gevaar als door geldgebrek niet kan worden deelgenomen aan activiteiten waar hun leeftijdgenoten wel aan kunnen deelnemen.

Daartoe hebben tal van organisaties in ons land de handen ineen geslagen om de effecten van armoede voor kinderen tot een minimum te beperken. Een van die organisaties is de vereniging van stichtingen Leergeld. Zij hebben als missie:

‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’.