Missie en doelstelling

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde in 2019 ‘Armoede in beeld’. Daarin werd duidelijk dat in Nederland meer dan 300.000 kinderen opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Voor kinderen komt een goede ontwikkeling in gevaar als door geldgebrek niet kan worden deelgenomen aan activiteiten waar hun leeftijdgenoten wel aan kunnen deelnemen.
Daartoe hebben tal van organisaties in ons land de handen ineen geslagen om de effecten van armoede voor kinderen tot een minimum te beperken. Een van die organisaties is de vereniging van stichtingen Leergeld. Zij hebben als slogan:

‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’.

In een aantal gezinnen bestaat er bijna dagelijks spanning over de vraag of er voldoende eten, kleding of geld is. Door geldgebrek kunnen deze kinderen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn en bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Stichting Leergeld wil dit voorkomen door deze kinderen kansen te bieden zodat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen en voldoende eigenwaarde krijgen.
Ouders die hun kinderen mee willen laten doen aan een binnen- of buitenschoolse activiteit maar dit zelf niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag doen. Bijvoorbeeld bij de Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden, kortweg LeergeldAV. Een intermediair komt dan op huisbezoek. Samen met de ouder(s) bespreekt de intermediair wat er voor de kinderen nodig zou zijn.  Vervolgens wordt het gezin geïnformeerd over de bestaande voorzieningen die al vanuit de gemeente beschikbaar zijn en over de manier waarop deze aangevraagd kunnen worden. Als deze voorzieningen tekort schieten, springt Stichting Leergeld waar mogelijk bij.