Toelichting quote 2

In een aantal gezinnen bestaat er bijna dagelijks spanning over de vraag of er voldoende eten, kleding of geld is. Door geldgebrek kunnen deze kinderen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn en bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Stichting Leergeld wil dit voorkomen door deze kinderen kansen te bieden zodat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen en voldoende eigenwaarde krijgen.

Ouders die hun kinderen mee willen laten doen aan een binnen- of buitenschoolse activiteit maar dit zelf niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag doen. Bijvoorbeeld bij de Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden, kortweg LeergeldAV. Een intermediair komt dan op huisbezoek. Samen met de ouder(s) bespreekt de intermediair wat er voor de kinderen nodig zou zijn.  Vervolgens wordt het gezin geïnformeerd over de bestaande voorzieningen die al vanuit de gemeente beschikbaar zijn en over de manier waarop deze aangevraagd kunnen worden. Als deze voorzieningen tekort schieten, springt Stichting Leergeld waar mogelijk bij.

Na goedkeuring van de aanvraag worden de kosten door Leergeld rechtstreeks aan de betreffende vereniging of school betaald of wordt een fiets of een computer verstrekt.  Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om mee te doen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun fysieke en sociale vaardigheden en hun kennis optimaal ontwikkelen. En later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur leergeld voor gaat betalen.